foto

Valérie Zawadská, (*1958)

Narodila se ve Šternberku na Moravě. Jako dítě začala v Loučné nad Desnou navštěvovat taneční a pěvecký kroužek a začala i recitovat. Od dvanácti let se zapojila do činnosti v dětském divadelním kroužku a pokračovala ve svazáckém, a posléze v „dospěláckém“ divadelním souboru. Na gymnáziu založila divadelní soubor a věnovala se divadlu malých forem i poezii. Několikrát zvítězila na celostátní recitační soutěži Neumannovy Poděbrady. V roce 1977 odmaturovala a nastoupila do Severomoravského divadla v Šumperku, kde získala angažmá jako „elév“. V roce 1978 byla přijata na DAMU v Praze, kterou absolvovala v roce 1982 a nastoupila do angažmá v Západočeském divadle v Chebu. Po několikaletém angažmá v Městských divadlech pražských se rozhodla od 1. ledna 1994 být na „volné noze“. V říjnu 2008 začala učit jevištní řeč a umělecký přednes, posléze i herectví, na Mezinárodní konzervatoři Praha, kde se posléze stala vedoucí hereckého oddělení. Od října 2013 spolupracuje se Střední a Vyšší odbornou školou reklamní a umělecké tvorby Michael v oblasti rétoriky. V současnosti se věnuje hlavně divadlu a poezii, pracuje pro rozhlas, televizi, film a dabing. Nemálo času věnuje také charitativní činnosti.
www.valeriezawadska.wz.cz